Werkzaamheden op het terrein

Geachte heer/ mevrouw,

Komende week wordt een aanvang gemaakt met het aanbrengen van zonnepanelen op het dak van de manege.
Hierdoor is een gedeelte van de parkeerplaats afgezet en kan het zijn dat er wat overlast is. Onze excuses hiervoor.
Als Goudse Manege dragen we bij aan de energietransitie naar duurzame energie, doormiddel van het beschikbaar stellen van onze daken. De opbrengsten hiervan hebben we aangewend voor het renoveren en isoleren van de platte daken. Dit levert een reductie van het gasverbuik in onze kantine op en hopelijk ook een beter klimaat op warme en zeer koude dagen.

Prettig weekend!